Now showing items 1117-1136 of 1378

  Subject
  รางวัล Trusted Brands Gold Award -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รางวัลดิอิเมอร์สันคัพ 2011 -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รางวัลนักศึกษาดีเด่น -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รางวัลบทความดีเด่น -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รางวัลบุคลากรดีเด่น -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รางวัลศาสตรเมธี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2543 [1]
  รางวัลองค์กรโปร่งใส -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รางวัลอาคารรักษาความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม [1]
  รุโณทัย สิงคาลวณิช -- กิจกรรม [1]
  ร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ [1]
  ร่วมแสดงความยินดีแก่ ร.ต.อ. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ [1]
  ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ -- กิจกรรม [1]
  ลักษณา ลีละยุทธโยธิน -- กิจกรรม [1]
  ลือชัย จันทร์โป๊ -- กิจกรรม [1]
  วงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ -- กิจกรรม [1]
  วรงค์ ชินวันทนานนท์ -- กิจกรรม [4]
  วรนาถ อภิจารี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]