Now showing items 1594-1613 of 2283

  Subject
  คณะภราดาต่างประเทศ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะภราดาประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะภารดาจากกรุงโรมประเทศอิตาลี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครูโรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครูโรงเรียนอุดรพณิชยการ-ช่างกล (พาณิชย์บ้านจั่น) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครูโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครูโรงเรียนแสงอรุณ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ความร่วมมือทางวิชาการ [6]
  คุณพ่อยอห์น ตามาโย [1]
  งาน 20 ปี มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ [1]
  งานครบรอบ 336 ปี การศึกษาคาทอลิกไทย -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานครบรอบ 50 ปี สำนักงานการศึกษาคาทอลิกสากล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานคริสต์มาส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [23]
  งานคริสต์มาส วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ [9]
  งานฉลองครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานฉลองครบรอบ 80 ปี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  งานฉลองปริญญาบัตร -- วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ [5]