Now showing items 1614-1633 of 2312

  Subject
  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [1]
  คณะครูประเทศฝรั่งเศส เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา -- กิจกรรม [1]
  คณะครูโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะทูตวัฒนธรรมสันถวไมตรีสาธารณประชาชนจีน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย De Paul เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะผู้แทนสภานักกฎหมายแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะภคินี St. Paul de Chartes เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะภราดาจากประเทศฝรั่งเศส เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะภราดาต่างประเทศ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะภราดาประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะภารดาจากกรุงโรมประเทศอิตาลี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครูโรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครูโรงเรียนอุดรพณิชยการ-ช่างกล (พาณิชย์บ้านจั่น) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครูโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครูโรงเรียนแสงอรุณ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ความร่วมมือทางวิชาการ [6]