Now showing items 1631-1650 of 2312

  Subject
  ครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครูโรงเรียนแสงอรุณ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ความร่วมมือทางวิชาการ [6]
  คุณพ่อยอห์น ตามาโย [1]
  งาน 20 ปี มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ [1]
  งานครบรอบ 336 ปี การศึกษาคาทอลิกไทย -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานครบรอบ 50 ปี สำนักงานการศึกษาคาทอลิกสากล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานคริสต์มาส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [23]
  งานคริสต์มาส วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ [9]
  งานฉลองครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานฉลองครบรอบ 80 ปี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  งานฉลองปริญญาบัตร -- วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ [5]
  งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานมหกรรมการศึกษาคาทอลิก -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานรณรงค์ งดบุหรี่ งดเหล้า เพื่อชีวิตที่ดีกว่า -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเลี้ยงขอบคุณ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเลี้ยงครบรอบวันเกิด -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเลี้ยงอำลา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  งานเลี้ยงแสดงความยินดี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]