Now showing items 600-619 of 1193

  Subject
  ครูโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครูโรงเรียนแสงอรุณ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คุณพ่อยอห์น ตามาโย [1]
  งานครบรอบ 336 ปี การศึกษาคาทอลิกไทย -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานครบรอบ 50 ปี สำนักงานการศึกษาคาทอลิกสากล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานคริสต์มาส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [23]
  งานคริสต์มาส วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ [9]
  งานฉลองครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานฉลองครบรอบ 80 ปี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  งานฉลองปริญญาบัตร -- วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ [5]
  งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานมหกรรมการศึกษาคาทอลิก -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานรณรงค์ งดบุหรี่ งดเหล้า เพื่อชีวิตที่ดีกว่า -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเลี้ยงขอบคุณ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเลี้ยงครบรอบวันเกิด -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเลี้ยงอำลา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  งานเลี้ยงแสดงความยินดี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  งานเลี้ยงแสดงความยินดีนักกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนครั้งที่ 24 [1]
  งานเสวนาผู้นำเยาวชนนานาชาติ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]