Now showing items 726-745 of 1463

  Subject
  การประชุมนานาชาติสมาพันธ์ภาษาและวรรณคดีนานาชาติ -- กิจกรรม [1]
  การประชุมสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [29]
  การประชุมสมาคมเกียรตินิยมการศึกษา -- กิจกรรม [1]
  การประชุมสมาพันธ์ภาษาและวรรณคดีนานาชาติ [1]
  การประชุมสามัญสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย -- กิจกรรม [1]
  การประชุมองค์กรนักศึกษากฎหมายอาเซียนแห่งประเทศไทย [1]
  การประชุมอธิการบดีโลก [1]
  การประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐอเมริกา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประเมินคุณภาพการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [5]
  การวัดผล และประเมินผลทางการศึกษา [1]
  การวัดผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา [1]
  การออกร้านงานคริสต์มาส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [20]
  การออกร้านงานคริสต์มาส วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ [9]
  การเรียนการสอน การวัด และประเมินผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา [1]
  การแข่งขันกีฬาทางน้ำ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การแข่งขันครอสเวิร์ด -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การแข่งขันหมากล้อมจีนโลก -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การแข่งขันหมากล้อมอาเซียน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]