Now showing items 5091-5110 of 5290

  Subject
  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [5]
  พิธีเปิด ABAC City Campus -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  พิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบการ SME -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พีรภา สิทธินววิธ [2]
  พีรศุษม์ ตันติยันกุล [1]
  ฟลุค-จิระ ด่านบวรเกียรติ [1]
  ฟิล์ม วี-คูล [1]
  ฟิล์มกรองแสงยี่ห้อ วี-คูล [1]
  ภานุ ณรงค์ชัยกุล [1]
  ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ [1]
  มนต์ชัย สุริยกมลจินดา -- กิจกรรม [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [7]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [15]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับการพัฒนาระบบการศึกษา [1]
  มหาวิทยาลัยแมคควารี ออสเตรเลีย [2]
  มอบทุนการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  มาโกโตะ โคกุโมะ [2]
  มาโกโตะ โคกุโมะ -- กิจกรรม [1]
  มินห์มัณตา พานทอง [1]