Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ไรมอน แลนด์ แต่งตั้งผู้บริหาร 

    Unknown author (2015)

    บทสัมภาษณ์ คิพศาล เบ็ค ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการสร้างแบรนด์ของ ไรมอนแลนด์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ เขาจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ