Now showing items 16-19 of 19

 • Thumbnail

  สัมมนาระดับประเทศ 

  Unknown author (2012)

  พ.อ.ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผอ.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. (DASTA) พร้อมด้วยผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ผอ.หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการท่องเที่ยว ม.อัสสัมชัญ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับประเทศภายใต้หัวข้อการสัมมนาวิชาการ "ก้าวสำคัญสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย"
 • Thumbnail

  อพท. ประกาศ final call ก้าวสำคัญสู่การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 

  Unknown author (2012)

  ผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "ก้าวสำคัญสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย" ณ โรงแรมเรเนซองส์
 • Thumbnail

  อพท. สานต่องานพัฒนาท่องเที่ยวไทยยั่งยืนเดินหน้าเสริมสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วน 

  Unknown author (2012)

  ผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "ก้าวสำคัญสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย" ณ โรงแรมเรเนซองส์
 • Thumbnail

  'อพท.' ระดมภาคีร่วมคิดร่วมสร้าง 'ท่องเที่ยวยั่งยืน' 

  Unknown author (2012)

  ผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "ก้าวสำคัญสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย" ณ โรงแรมเรเนซองส์