รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  Welcoming Party for Chinese Graduate and Ph.D. Students 

  Assumption University. Graduate School of Business (2019-08-09)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  International Conference on Entrepreneurship and Sustainability in the Digital Era 

  Assumption University. Graduate School of Business (2019-07-12)
 • Thumbnail

  AU Graduate School of Business and Blue Navi Signed an MOU 

  Assumption University. Graduate School of Business (2015-09-17)
 • Thumbnail

  MBA promoted in the candle festival parade in Ubon Ratchathani 

  Assumption University. Graduate School of Business (2015-07-28)
 • Thumbnail

  Freshmen Seminar 3/2014 

  Assumption University. Graduate School of Business; Assumption University. Vincent Mary School of Science and Technology (2015-06-13)
 • Thumbnail

  Ambassador of the Russian Federation to Thailand addresses the MBA “Speaker of the Month Forum” 

  Assumption University. Graduate School of Business (2016-03-17)
 • Thumbnail

  "The Belgian Ambassador visits the Hua Mak campus" 

  Assumption University. Graduate School of Business (2016-03-17)
 • Thumbnail

  AU GSB and UOB Open Cyber Learning Center 

  Assumption University. Graduate School of Business (2015-01-19)
 • Thumbnail

  มอบวุฒิบัตร Mini-MBA รุ่นที่ 1 แก่ผู้สำเร็จโครงการความร่วมมือพัฒนานักบริหาร 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ (2542-03-27)
 • Thumbnail

  บรรยายพิเศษเรื่อง Service Innovation 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ (2542-03-04)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ (2543-08-26)
 • Thumbnail

  Activity Day 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ (2543-07-15)
 • Thumbnail

  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (2543-01-09)
 • Thumbnail

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ (2544-04-28)
 • Thumbnail

  สัมมนาเรื่อง Building the path for OD in Thailand 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการองค์การ (2544-03-24)
 • Thumbnail

  สัมมนาวิชาการเรื่อง State policy to promote tourism business 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดท่องเที่ยว (2544-01-20)
 • Thumbnail

  บรรยายพิเศษเรื่อง Electronic banking related to cash management service and its trends in the finance industry 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ (2545-10-05)
 • Thumbnail

  บรรยายพิเศษเรื่อง Contemporary marketing practice and E-Commerce new directions for marketing theory 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ (2545-07-02)
 • View more