รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail
 • Thumbnail

  AU top management meeting 

  Assumption University (2020-09-03)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  AU Graduation 2017 Class 45 

  Assumption University. Working Committee for AU Graduation Class 45 (2018-01-13)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  AUR New Year Party 2018 

  Assumption University (2018-01-23)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  Photo Taking for Graduates Class XLV 

  Assumption University (2018-01-06)
 • Thumbnail

  AU Graduation 2013 Class 42 

  Assumption University. Working Committee for AU Graduation Class 42 (2014-11-15)
 • Thumbnail

  พิธีประสาทปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 46 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะกรรมการดำเนินงานพิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 46 (2562-01-12)
 • Thumbnail

  AU Graduation 2014 Class 43 

  Assumption University. Working Committee for AU Graduation Class 43 (2015-11-22)
 • Thumbnail

  AU Graduation 2015 Class 44 

  Assumption University. Working Committee for AU Graduation Class 44 (2016-11-20)
 • Thumbnail

  AU Graduation 2019 Class 47 

  Assumption University. Working Committee for AU Graduation Class 47 (2020-01-18)
 • Thumbnail

  Visit by Executives from International Islamic University, Malaysia 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (2016-01-17)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  Assumption Day 2020 

  Assumption University (2020-08-14)
 • Thumbnail

  University top management committee meeting 

  Assumption University (2019-09-04)
 • Thumbnail

  AU top management meeting 

  Assumption University (2020-08-06)
 • Thumbnail
 • View more