Now showing items 334-353 of 395

  Authors Name
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ [15]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์ John Paul II Center for Catholic Social Thought [3]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์คอมพิวเตอร์ [11]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์พัฒนาระบบสารสนเทศ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน [3]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์วิจัยเอแบค นวัตกรรมทางสังคม [2]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์วิจัยเอแบค นวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ [4]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ [34]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์เอยูอินเตอร์และอินทราเน็ต [2]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์เอยูเน็ต [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ [4]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สถาบันวิจัย [12]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ [3]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สถาบันเอแบค-เคเอสซี อินเตอร์เน็ต [3]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงาน QMIPS มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ [16]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานบริหารการเงิน [14]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล [31]