รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  ปรีชญา ชวลิตธำรง แต่งคอนโดฯ ใน 10 วัน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (2015)

  บทสัมภาษณ์อาจารย์ ปรีชญา ชวลิตธำรง อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชา Real Estate เจ้าของบริษัท 10DK รับออกแบบตกแต่งคอนโดมิเนียม มีคอนเซปหลักคือ สวย เร็ว ดี
 • Thumbnail

  อ.ทิพย์นุช พึ่งสุนทร หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ นำนักศึกษาเปิดประสบการณ์เรียนรู้วิธีบริหารจัดการร้านกาแฟและอาหาร แบล็คแคนยอน แบบมืออาชีพ ในโครงการLearn@site 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (2015)

  อาจารย์ทิพย์นุช พึ่งสุนทร หัวหน้าภาคสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นำนักศึกษาเปิดประสบการณ์เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการร้านกาแฟและอาหาร "แบล็คแคนยอน" แบบมืออาชีพในโครงการ Learn@Site ณ แบล็คแคนยอนสาขาชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพคเมืองทองธานี
 • Thumbnail

  อ.ทิพย์นุช พึ่งสุนทร หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ นำนักศึกษาเปิดประสบการณ์เรียนรู้วิธีบริหารจัดการร้านกาแฟและอาหาร แบล็คแคนยอน แบบมืออาชีพ ในโครงการLearn@site 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (2015)

  อาจารย์ทิพย์นุช พึ่งสุนทร หัวหน้าภาคสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นำนักศึกษาเปิดประสบการณ์เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการร้านกาแฟและอาหาร "แบล็คแคนยอน" แบบมืออาชีพในโครงการ Learn@Site ณ แบล็คแคนยอนสาขาชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพคเมืองทองธานี
 • Thumbnail

  เลิร์นแอทไซค์ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (2015)

  อาจารย์ทิพย์นุช พึ่งสุนทร หัวหน้าภาคสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นำนักศึกษาเปิดประสบการณ์เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการร้านกาแฟและอาหาร "แบล็คแคนยอน" แบบมืออาชีพในโครงการ Learn@Site ณ แบล็คแคนยอนสาขาชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพคเมืองทองธานี
 • Thumbnail

  แบล็คแคนยอนเปิดประสบการณ์นักศึกษาเอแบคเรียนรู้วิธีบริหารจัดการร้านกาแฟและอาหารแบบมืออาชีพในโครงการ Learn@Site (เลิร์นแอทไซค์) 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (2015)

  อาจารย์ทิพย์นุช พึ่งสุนทร หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นำนักศึกษาเปิดประสบการณ์เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการร้านกาแฟและอาหาร "แบล็คแคนยอน" แบบมืออาชีพในโครงการ Learn@Site ณ แบล็คแคนยอนสาขาชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพคเมืองทองธานี
 • Thumbnail

  ถอดรหัส 'แร่ใยหิน-ไครโซไทล์' ประเด็นร้อนอุตสาหกรรม 'กระเบื้องหลังคา' 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (2012)

  ดร. อิงหวย หวัง หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง "ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ หากยกเลิกการใช้สารไคโซไทล์" เพื่่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของภาครัฐว่าที่สุดควรจะเลิกใช้ไครโซไทล์หรือไม่
 • Thumbnail

  การยกเลิกใช้สารไครโซไลท์ในประเทศไทย 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (2012)

  ดร.อิงหวย หวัง หัวหน้าภาคคณะเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ แนะรัฐบาลควรต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนจะมีการยกเลิกการใช้สารไครโซไทล์ และหากมีการยกเลิกจริงควรจะต้องสนุบสนุนการพัฒนาสินค้าทดแทนให้มีคุณภาพและความคงทนที่เท่าเทียมกัน
 • Thumbnail

  หวั่นยกเลิกแร่ใยหินกระทบอุตสาหกรรม 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (2012)

  ดร.อิงหวย หวัง หัวหน้าภาคคณะเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลการศึกษาเรื่องผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจหากยกเลิกการใช้ "สารไครโซไทล์" หรือแร่ใยหิน
 • Thumbnail

  กระเบื้องใยหิน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (2012)

  ดร.อิงหวย หวัง หัวหน้าภาคคณะเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ แถลงข่าวเผยผลวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจหากยกเลิกการใช้ "สารไครโซไทล์" ณ โรงแรมสยามซิตี้
 • Thumbnail

  ดร.ธีระศักดิ์ ณ ระนอง 'แกดเจ็ตสุดเนี้ยบ' สไตล์หนุ่มนักลงทุน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (2012)

  บทสัมภาษณ์ ดร.ธีระศักดิ์ ณ ระนอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นอกจากนี้ยังได้ร่วมทำงานในองค์กรระดับมหาชน เช่น อนุกรรมการตรวจสอบ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์กรรัฐวิสาหกิจชั้นนำในส่วนของการประชานครหลวง
 • Thumbnail

  บุกบ้าน 'ดีเจ' แห่ง 'Love Radio 104.5' 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (2013)

  บทสัมภาษณ์รจนา กระจ่างวงศ์ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พิธีกรรายการ In Trend และ ดีเจคลื่น Love Radio 104.5
 • Thumbnail

  เยี่ยมชม บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาประกันภัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (2013)

  อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาประกันภัยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัด(มหาชน) เพื่อศึกษาดูงานธุรกิจประกันภัยด้านรับประกันภัยและสินไหมทดแทน
 • Thumbnail

  Hi-Kool จัดสัมมนาเพิ่มความรู้ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (2011)
 • Thumbnail

  มากกว่าความเป็นครู 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (2011)

  บทสัมภาษณ์อาจารย์พิมพ์ใจ นิลรัตนกุล อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในฐานะรุ่นพี่ที่จบมาจากสถาบันที่สอน การสอนซึ่งต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์รวมทั้งการสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดีด้วย

 •