Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    แกงเลียงก้อน 

    รุ้งดาว กลิ่นจะโป๊ะ; ดารณี งามประเสริฐกิจ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2558-พฤษภา)

    แกงเลียงก้อนตามการประดิษฐ์นี้ มีส่วนประกอบสำคัญคือ หอมแดง กระชาย พริกไทยดำป่น กุ้งแห้งป่น พริกขี้หนูสับละเอียด และกะปิ โดยเอาหอมแดงซอยและกระชายหั่นไปอบแห้งที่ 40 องศาเซลเซียส จากนั้น นำไปบดหยาบและผสมกับส่วนผสมอื่น ๆ ก่อนนำไปอัดเป็นก้อน และอบซ้ำอีกครั้งที่อุณภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เป็นรูปแบบใหม่ของเครื่องแกงสำเร็จรูปพร้อมปรุง และเป็นการเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ให้กับสมุนไพร รวมทั้ง เป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคที่ต้องการประกอบอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนำไปให้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้