Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    4 นักบินผู้ช่วยหญิงแห่งสายการบินนกแอร์ 

    Unknown author (2013)

    บทสัมภาษณ์ 4 นักบินผู้ช่วยหญิงแห่งสายการบินนกแอร์ ถึงสาเหตุที่ทำให้พวกเธอมุ่งมั่นกับประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ของอาชีพนักบินผูัช่วยหญิงประจำสายการบินนกแอร์ และหนึ่งในนั้นมีปาริชาติ ตัณฑเกษม ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อยู่ด้วย