Now showing items 1-20 of 40

 • Thumbnail

  10 คำถามที่แบรนด์ต้องตอบ หากคิดจะโตในปี 2015 

  Unknown author (2014)

  บทความของดนัย จันทร์เจ้าฉาย ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวถึง กลยุทธ์และเครื่องมือทางการตลาดที่นักการตลาดใช้เพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและสร้างแรงบันดาลใจให้คนซื้อผลิตภัณฑ์
 • Thumbnail

  30 เกร็ดความคิดเขย่าโลกสร้างแบรนด์ SME ให้ดังเปรี้ยง (ตอนที่ 1) 

  Unknown author (2014)

  บทความเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ SME ให้ดัง ตอนที่ 1 โดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อดีตนักเรียนทุนเอเอฟเอส สหรัฐอเมริกา
 • Thumbnail

  7 ธุรกิจดาวรุ่งในปี 2013 

  Unknown author (2013)

  บทความเรื่อง "7 ธุรกิจดาวรุ่งในปี 2013" โดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวถึง 7 ธุรกิจที่มีความยิ่งใหญ่และมีการเติบโตสูงที่สุดในปี 2013
 • Thumbnail

  Big Data กับธุรกิจดิจิตอลที่เปลี่ยนไป 

  Unknown author (2014)

  บทความของดนัย จันทร์เจ้าฉาย ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวถึงการตลาดออนไลน์ การโฆษณาและการตลาดยุคใหม่ รวมทั่้ง นวัตกรรม DMPs (Data Management Platform)
 • Thumbnail

  Creative Thai Spirit 

  Unknown author (2013)

  บทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ในบริบทของประเทศไทย โดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  Gross national Happiness 

  Unknown author (2014)
 • Thumbnail

  SME ผนึกสู่ AEC 

  Unknown author (2012)
 • Thumbnail

  กลยุทธ์รับมือสื่อในภาวะวิกฤติ 

  Unknown author (2014)

  บทความของดนัย จันทร์เจ้าฉาย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวถึง กลยุทธ์การรับมือกับสื่อในยามวิกฤติของบ้านเมือง ทั้งนี้ผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาจุดแข็งในด้านนี้ควรเข้าคอร์ส workshop Media Training เพื่อสามารถรับมือกับสื่อได้อย่างมืออาชีพ
 • Thumbnail

  การตลาด 3.0 

  Unknown author (2013)

  บทความของดนัย จันทร์เจ้าฉาย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวถึง แนวคิดของ การตลาด 3.0 ของปรมาจารย์การตลาด Philip Kotler ซึ่งมาบรรยายพิเศษในงานสัมมนาด้านการตลาด "Values Driven Marketing" จัดโดย "กรุงเทพธุรกิจ" ว่าการตลาดยุคที่สามนี้เน้นผู้ผลิตต้องรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคมมากกว่าเดิม ปกป้องสิ่งแวดล้อม การตลาดยุคหน้า นักการตลาดต้องผสานการใช้สื่อเก่า-สื่อใหม่ และมุ่งให้น้ำหนักสินค้าและบริการเจาะกลุ่มคนชั้นกลาง นักการตลาดยุคใหม่จะต้องมองบผู้บริโภคในฐานะของมนุษย์ที่มีพร้อมทั้งความคิด ความรู้สึก และจิตวิญญาณ
 • Thumbnail

  การตลาดบนเฟซบุ๊คยัง "ขลัง" 

  Unknown author (2013)

  บทความของดนัย จันทร์เจ้าฉาย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวถึงการตลาดบนเฟซบุ๊คในไทยในยุคปัจจุบันเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และผลการสำรวจของ Search Engine Watch.com ปี 2012 พบว่าไทยอยู่ในอันดับ 9 ของประเทศที่มีการลงโฆษณาออนไลน์บนเครือข่ายสังคม Facebook มากที่สุด และ กรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดที่ใช้เฟซบุ๊คมากที่สุดในโลก
 • Thumbnail

  การตลาดแบบ Content Marketing ยังไม่เสื่อมมนต์ขลัง 

  Unknown author (2014)

  บทความโดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กล่าวถึงการตลาดแบบ Content Marketing เป็นเทรนด์การตลาดออนไลน์ที่เหนือกว่าทุกกลยุทธ์ มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นในอนาคต และการเปรียบเทียบ Content Marketing กับ Advertising
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  จุลินทรีย์กู้โลก 

  Unknown author (2012)

  จุลินทรีย์กู้โลก บทความโดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวถึง ประโยชน์ในการใช้อีเอ็มในการเกษตรทีช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ผลิตอาหารที่ปลอดภัย คุณภาพสูง ซึ่งคิดค้นโดย ดร.เทรุโอะ ฮิหงะ แห่งมหาวิทยาลัยริวกิว ประเทศญี่ปุ่น ผู้ก่อตั้งบริษัทเอ็มโรเอเชีย จำกัด ผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพหรือ EM
 • Thumbnail

  ดนัย จันทร์เจ้าฉาย 

  Unknown author (สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2002)
 • Thumbnail
 • Thumbnail