Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    สองสิงห์ 'บล. บัวหลวง' สอนวิธี 'รวยหุ้น' ด้วยเส้นกราฟ 

    Unknown author (2011)

    ธนรัตน์ อิศรกุล ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเทคนิคการเล่นหุ้น และการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมทั้งประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้