Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    15 ทีมรถจักรยานหุ่นยนต์ไร้คนบังคับ ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย 

    Unknown author (2012)

    ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ทีมยู้ฮู ยู้ฮู) ได้ผ่านการคัดเลือก 15 ทีมสุดท้ายโดยได้รับรางวัล 20,000 บาท สำหรับนำไปพัฒนาประสิทธิภาพของรถจักรยานหุ่นยนต์เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันจักรยานหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งท่ี 2 จัดโดยบริษัทซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด