Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ทีปกร คำพิทักษ์ 

    Unknown author (2012)

    บทสัมภาษณ์ ทีปกร คำพิทักษ์ ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินบางกอกแวร์เวย์