Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปลอดพุง ปลอดภัย เมื่อวัยใสชวนรัก 'หุ่น' 

    Unknown author (2013)

    นักศึกษาภาควิชาประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดโครงการ "ปลอดพุง ปลอดภัย" เพื่อให้ตระหนักถึงภัยเงียบของโรคอ้วนลงพุง โดยการสนับสนุนของ สสส. ณ ศูนย์การค้าดิจิตอลเกตเวย์..