Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    "ฟลุค" ซีควินท์ ให้ความสำคัญกับประกันชีวิต 

    Unknown author (2013)

    บทสัมภาษณ์ ฟลุค จิระ ด่านบวรเกียรติ ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หนึ่งในสมาชิกวง "ซีควินท์" ศิลปินจากค่ายบริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับวิธีบริหารเงินออม รวมถึงการทำประกันชีวิตก็นับเป็นการออมเงินอีกรูปแบบหนึ่ง