Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    พี่น้อง 'นิศามณีวงศ์' เราจะดูแลกันตลอดไป 

    Unknown author (2013)

    บทสัมภาษณ์ ศรัญญา นิศามณีวงศ์ ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปัจจุบันเป็นผู้บริหารรุ่น 2 ของบริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการฝ่ายประเทศ