Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  ครั้งแรกในไทย จัดประกวดนางงามท่องเที่ยวโลก 2012 

  Unknown author (2012)

  ศศิิมา สุรทรัพย์มณี นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับตำแหน่งนางงามท่องเที่ยวไทย 2012 และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดนางงามท่องเที่ยวโลก (Miss Tourism World) จัดโดย บริษัทมีเดียเอ็มไพร์ จำกัด
 • Thumbnail

  ประเทศไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดนางงามระดับโลกคือ "นางงามท่องเที่ยวโลก" ปี 2555 หรือ Miss Turism 2012 World Final 

  Unknown author (2012)

  ศศิมา สุรทรัพย์มณี นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับตำแหน่งนางงามท่องเที่ยวไทย 2012 และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดนางงามท่องเที่ยวโลก (Miss Tourism World) จัดโดย บริษัทมีเดียเอ็มไพร์ จำกัด
 • Thumbnail

  'ลูกน้ำ-ศศิมา' 'ตรงคอนเซ็ปต์' นางงามท่องเที่ยวไทย 

  Unknown author (2012)

  ศศิิมา สุรทรัพย์มณี นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับตำแหน่งนางงามท่องเที่ยวไทย 2012 และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดนางงามท่องเที่ยวโลก (Miss Tourism World) จัดโดย บริษัทมีเดียเอ็มไพร์ จำกัด
 • Thumbnail

  ศศิมา สุรทรัพย์มณี คว้านางงามท่องเที่ยวไทย 2012 

  Unknown author (2012)

  ศศิมา สุรทรัพย์มณี นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับตำแหน่งนางงามท่องเที่ยวไทย 2012 และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดนางงามท่องเที่ยวโลก (Miss Tourism World) จัดโดย บริษัทมีเดียเอ็มไพร์ จำกัด