Now showing items 344-363 of 740

  Subject
  การฝึกอบรมฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การศึกษาต่อต่างประเทศ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การอบรมหลักพิธีการและมารยาทในสังคม -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การอบรมเชิงปฏิบัตการวิทยาศาสตร์การกีฬา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การอบรมเชิงปฏิบัติการของฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การอบรมเชิงปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การอบรมเชิงปฏิบัติการฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การอบรมเชิงปฏิบัติการมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเมาไม่ขับ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การเสวนาศิษย์เก่าฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  การเสวนาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  การแข่งขันกีฬาขี่ม้า -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การแข่งขันครอสเวิร์ด -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [5]
  การแข่งขันครอสเวิร์ดชิงชนะเลิศกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2541 [1]
  การแข่งขันฟุตบอล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การแข่งขันว่ายน้ำ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [10]
  การแข่งขันว่ายน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การแข่งขันเทควันโด -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]