Now showing items 416-435 of 740

  Subject
  งานพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนของนักศึกษา กยศ. -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานรับน้องใหม่นักศึกษาจากประเทศต่างๆ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานวันชาติอินเดีย -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [6]
  งานวันชาติเวียดนาม -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานวันชาติเวียตนาม -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [5]
  งานวันตรุษจีน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานสัมมนาของฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานสัมมนาผู้ประกอบการหอพักเอกชน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานสัมมนาฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [16]
  งานสัมมนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [12]
  งานอบรมเชิงปฏิบัติการของฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเปิดประตูสู่วัฒนธรรม -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเปิดโลกกิจกรรม -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเลี้ยงนักโต้วาที -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเลี้ยงแสดงความยินดีนักกีฬา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [6]
  งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักกีฬา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเสวนาฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  งานเสวนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]