Now showing items 420-439 of 740

  Subject
  งานวันชาติเวียตนาม -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [5]
  งานวันตรุษจีน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานสัมมนาของฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานสัมมนาผู้ประกอบการหอพักเอกชน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานสัมมนาฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [16]
  งานสัมมนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [12]
  งานอบรมเชิงปฏิบัติการของฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเปิดประตูสู่วัฒนธรรม -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเปิดโลกกิจกรรม -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเลี้ยงนักโต้วาที -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเลี้ยงแสดงความยินดีนักกีฬา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [6]
  งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักกีฬา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเสวนาฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  งานเสวนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  งานแถลงข่าว -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  จริยธรรม สว.กับการพัฒนาการเมืองไทย -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  จิราภา ศรีกาฬสินธุ์ -- กิจกรรม [47]