กลุ่มข้อมูลทั้งหมดในชุมชนนี้

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail
 • Thumbnail

  Orientation for AU Master’s and Ph.D. Students! 

  Assumption University. Office of Graduate Studies (2020-01-06)
 • Thumbnail

  Students’ Learning Development and Knowledge Management Seminar 2020 

  Assumption University. Office of Graduate Studies (2020-02-07)
 • Thumbnail

  Ph.D. eL. M Research Seminar Workshop 

  Assumption University. Office of Graduate Studies (2019-10-19)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  Cowboy Country Christmas Party 2019 

  Assumption University. Office of Graduate Studies (2019-12-20)
 • Thumbnail

  MBA Integration Comprehensive Exam Workshop 2/2018 

  Assumption University. Office of Graduate Studies (2019-05-12)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  บรรยายพิเศษเรื่อง Efficient consumer respond 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ (2542-11-27)
 • Thumbnail

  สัมมนาเรื่อง อีคอมเมิร์ซในหลักสูตรปริญญาโทด้านคอมพิวเตอร์ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัย. สาขาวิชาอินเตอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (2542-11-03)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • View more