• Thumbnail

    จักรวาลจัดเรียง 

    ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (Marketeer Magazine, 2012-01-11)

    จักรวาลจัดเรียง บทความโดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อโลก เช่น เหตุการณ์น้ำท่วมในปี 2554ของไทย รวมทั้งภัยพิบัติที่เกิดในขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก