Now showing items 378-397 of 478

  Subject
  กมล สันติพจนา [1]
  กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ [1]
  การประกวด J-Mat Award ครั้งที่ 22 [1]
  การประกวดคัดลายมือ [1]
  การประกวดนางงามท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2555 [4]
  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [1]
  การแข่งขัน AU Junior Marketing Guru 2013 [1]
  การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษครอสเวิร์ดเกมมหาวิทยาลัยนานาชาติ [1]
  การแข่งขันนานาชาติด้านพลังงานระดับโลก [1]
  การแข่งขันวางแผนการตลาดโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์ลอรีอัล [1]
  การแข่งขันหมากล้อม เอเซียน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเมนต์ 2012 [2]
  การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 [2]
  คนดีศรีสังคม [1]
  ครอสเวิร์ดเกม [1]
  ความสำเร็จของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [10]
  ความสำเร็จของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [10]
  ชยธัช พสวงศ์ [2]
  ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ [3]
  ญาณิศา วงศ์ทัศนีโย [1]
  ณัชชา พุทธพรหม [1]