Now showing items 392-411 of 461

  Subject
  ธชา คู่วิรัตน์ [1]
  ธนพงษ์ กู้เกียรติกุลชัย [7]
  ธนวัฒ พิบูลย์สวัสดิ์ [1]
  ธนันต์ สัตตะรุจาวงษ์ [4]
  ธิบดี เมธาเกียรติกุล [4]
  ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ [2]
  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ [2]
  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [16]
  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [20]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญชนะเลิศ ลอรีอัล แบรนด์สตอร์ม [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจสีเขียว [2]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญรับรางวัลคนดีศรีสังคม [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัลจากการแข่งขัน [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัลจากการแข่งขัน AU Junior Marketing Guru 2013 [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัลชนะเลิศ [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคัดลายมือ 2555 ในระดับอุดมศึกษา [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับแชมป์ประเภททีมการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 [2]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสััมชัญได้รับรางวัลจากการแข่งขัน [1]
  นางงามท่องเที่ยวไทย 2012 [4]