Now showing items 398-417 of 461

  Subject
  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ [2]
  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [16]
  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [20]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญชนะเลิศ ลอรีอัล แบรนด์สตอร์ม [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจสีเขียว [2]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญรับรางวัลคนดีศรีสังคม [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัลจากการแข่งขัน [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัลจากการแข่งขัน AU Junior Marketing Guru 2013 [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัลชนะเลิศ [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคัดลายมือ 2555 ในระดับอุดมศึกษา [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับแชมป์ประเภททีมการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 [2]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสััมชัญได้รับรางวัลจากการแข่งขัน [1]
  นางงามท่องเที่ยวไทย 2012 [4]
  นิตยสาร Business Plus [1]
  บจก.ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) [1]
  บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็กทริค (ไทยแลนด์) จำกัด [1]
  บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) [1]
  ผลงานของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [7]
  ผลงานของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]