Now showing items 1-20 of 108

  Subject
  10 ทีมสุดท้ายเข้ารอบโครงการประกวดแผนการสื่อสารทางการตลาดในมหาวิทยาลัย [4]
  AU Junior Marketing Guru 2013 [3]
  Campus Green Excellence Award 2011 [2]
  Campus Green Excellence Awards 2011 [1]
  J-Mat Award ครั้งที่ 22 [1]
  KPN Award ครั้งที่ 20 [2]
  MFC Brain Challenge Camp [1]
  Miss Tourism World 2012 [1]
  กมล สันติพจนา [1]
  กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ [1]
  การประกวด J-Mat Award ครั้งที่ 22 [1]
  การประกวดคัดลายมือ [1]
  การประกวดนางงามท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2555 [4]
  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [1]
  การแข่งขัน AU Junior Marketing Guru 2013 [1]
  การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษครอสเวิร์ดเกมมหาวิทยาลัยนานาชาติ [1]
  การแข่งขันนานาชาติด้านพลังงานระดับโลก [1]
  การแข่งขันวางแผนการตลาดโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์ลอรีอัล [1]
  การแข่งขันหมากล้อม เอเซียน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเมนต์ 2012 [2]
  การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 [2]