Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  สองแชมป์ฯ ย้ำ โกะให้อะไรมากกว่าความสนุก! 

  Unknown author (2012)

  ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ ธีรพัฒน์ สันตติอันต์ และวรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับแชมป์ประเภททีมในการเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 และกมล สันติพจนา ได้อันดับ 10 ประเภทบุคคลในการแข่งขันหมากล้อมเอเชียน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเมนต์ 2012 จัดโดย สมาคมกีฬาหมากล้อมแหงประเทศไทย
 • Thumbnail

  หมากล้อมเอเชียนฯ และยู-โกะ งานใหญ่ที่ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 

  Unknown author (2012)

  ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ ธีรพัฒน์ สันตติอันต์ และวรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับแชมป์ประเภททีมในการเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 และกมล สันติพจนา ได้อันดับ 10 ประเภทบุคคลในการแข่งขันหมากล้อมเอเชียน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเมนต์ 2012 จัดโดย สมาคมกีฬาหมากล้อมแหงประเทศไทย