คำอธิบายกฎหมายภาษีอากร : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล

Published date
ม.ป.ป.
Resource type
Publisher
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
B.R. 343.593052 ณ336ค
Other identifier(s)
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 1
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
268 น. ; 29 ซม.
Other title(s)
Tax law
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บรรณานุกรมท้ายเล่ม.
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
ไทย
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
School of Law, Assumption University
View External Resources
Collections