บรรยายพิเศษเรื่อง Understanding AEC : Thailand Corporate Perspectives

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2803201402-2
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
28 ภาพ
Other title(s)
Understanding AEC : Thailand Corporate Perspectives
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Understanding AEC : Thailand Corporate Perspectives โดยมี คุณโชติชัย สุวรรณภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายแก่คณาจารย์ และนักศึกษา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องเทวานิเวศน์ อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources