ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2102201426
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
25 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานบริหารการเงิน
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ศึกษาดูงานดัานการเงิน การบัญชี งบประมาณและงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี อาจารย์นรนุช ไผ่แก้ว ผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources