แข่งขันตอบปัญหาพรีไบโอลิมปิค ครั้งที่ 7 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
3108201205
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
132 ภาพ
Other title(s)
The 7th Pre-Bio Olympic, Faculty of Biotechnology, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันตอบปัญหาพรีไบโอลิมปิค ครั้งที่ 7 พร้อมทั้งการเสวนาพิเศษเรื่อง การเตรียมพร้อมด้านการศึกษาไทย เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเชี่ยน จากคุณกมล กมลตระกูล ผู้อำนวยการโครงการของสภาเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่งเอเชีย (Forum-Asia), ดร. ประจักษ์ ทรัพย์มณี นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านการประเมินผล โดยมี ดร.เชิดชัย เชี่ยวธีรกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมนานาชาติ John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมขัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources