มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจัดทัศนศึกษาประเทศโปรตุเกสและสเปนสำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0305201418
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
128 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักอธิการบดี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจัดทัศนศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศโปรตุเกสและสเปนสำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 3-11 พฤษภาคม 2557 โดยมี ภราดาอนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย Professor of Order of St. Grbriel ภราดาสิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมทัศนศึกษาในครั้งนี้
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources