พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2557

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1109201429
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
222 ภาพ
Other title(s)
วันไหว้ครูมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. องค์การนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2557 จัดเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ John Paul II Sports Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู พร้อมทั้งมีพิธีมอบรางวัลแก่คณะกรรมการองค์การนักศึกษาและนักศึกษาผู้ที่มีการเรียนดี โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีเป็นประธาน พร้อมด้วย ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources