แถลงข่าวเว็บไซด์ศาสตร์แห่งรัก

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1202200401
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
13 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานแถลงข่าวเว็บไซต์ศาสตร์แห่งรัก เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547 ณ ห้อง A52 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ อาจารย์วีรศักดิ์ อนุสนธิวงษ์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมงานแถลงข่าว
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources