อบรม ITแก่ผู้บกพร่องทางการได้ยิน

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2406200501
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
43 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดอบรม ITแก่ผู้บกพร่องทางการได้ยิน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548 ณ อาคารศรีศักดิ์จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources