สัมมนานานาชาติ เรื่อง การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสังคมฐานความรู้

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1112200801
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
157 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนานานาชาติ เรื่อง การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสังคมฐานความรู้ ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2551 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธี และผู้กล่าวเปิดงานสัมมนาครั้งนี้โดย พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี และ ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ พร้อมด้วย คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมงานสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
งานสัมมนานานาชาติมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสังคมฐานความรู้ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
งานสัมมนาวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ, 2476- -- กิจกรรม
บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม
กำธน สินธวานนท์ -- กิจกรรม
ศรีศักดิ์ จามรมาน -- กิจกรรม
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources