อบรม 2008 Mission Possible Program : SCG Paper Module ที่ 3

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2811200842
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
101 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ (ICE Center) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดอบรม 2008 Mission Possible Program : SCG Paper Module ที่ 3 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources