อบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2404201042
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
145 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ (ICE Center) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2553 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources