บรรยายพิเศษเรื่อง Paragigm Shift in Modern Trade

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2511201012
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
77 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Paragigm Shift in Modern Trade เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายพิเศษนี้ได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการบริหารเครือเจียไต๋ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ ร่วมฟังการบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources