พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร Talent Development Program - TDP รุ่นที่ 2

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1106201012
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
103 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และคุณสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สิงห์คอร์เปอเรชั่น ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร Talent Development Program - TDP รุ่นที่ 2 ดำเนินการอบรมโดยสถาบันพัฒนาองค์กร (Organization Development Institute-ODI) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่จำกัด (มหาชน)
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources