ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชา Teaching Chinese as a Foreign Language AU-Beijing Language and Culture University, China

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1311200412
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
16 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชา Teaching Chinese as a Foreign Language AU-Beijing Language and Culture University, China เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2549 ณ ห้องA52 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources