บรรยายพิเศษเรื่อง Adaptation of Corporate Strategy Towards Mega - Trends and the Climate Change

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1605200812
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
13 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับ ICE Center จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Adaptation of Corporate Strategy Towards Mega - Trends and the Climate Change เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องสัมมนา อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายพิเศษนี้ได้รับเกียรติจาก คุณจตุพร วานิชสุขสมบัติ ที่ปรึกษาอาวุโสพัฒนาธุรกิจของบริษัทซีเมนส์ (ประเทศไทย)เป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ ร่วมฟังการบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources