แถลงข่าวและต้อนรับ Prof. Behnam N. Tabrizi ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรและเป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บารัค โอบามา ในโอกาสมาบรรยายพิเศษ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2011201212
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
172 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ดร. กิตติ โพธิกิตติ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ ผู้อำนวยการด้านบริหารผลิตภัณฑ์ดีไวซ์ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนายกีรติ โกสีย์เจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มงานการตลาดระบบสารสนเทศบริษัทเซ็ทเทรด ดอทคอมจำกัด จัดแถลงข่าวและต้อนรับ Prof. Behnam N. Tabrizi ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรและเป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บารัค โอบามา ในโอกาสมาบรรยายพิเศษแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในหัวข้อ Inside Out Effect Transformational Leadership ให้กับผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มทรู และโบรกเกอร์สมาชิกบริษัทเซ็ทเทรด ดอทคอม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ณ True Coffee, Digital Gageway, สยามสแควร์ ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources