บรรยายพิเศษเรื่อง The Role of Siam Cements Trading in Sustaining : The Competitive Edge of Siam Cements

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2701200512
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
5 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง The Role of Siam Cements Trading in Sustaining : The Competitive Edge of Siam Cements เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2548 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายพิเศษนี้ได้รับเกียรติจาก นายกลินท์ สารสิน กรรมการผู้จัดการบริษัทค้าสากลซีเมนต์ไทย จำกัด เป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ ร่วมฟังการบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources